27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Rüzgar ölçüm direği RES kurulacak alanlarda fizibilite çalışmalarında kullanılacak ölçüm direkleri için gerekli izin dosyalarının tanzimi ve danışmanlık hizmeti. Rüzgar ölçüm istasyonları, ortam koşullarının müsait…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Orman Genel Müdürlüğünce, dikili ağaç satışlarına ait 02/01/2013 tarihli ve 6877 sayılı “Dikili ağaç satışı” konulu Tamim yayımlandı. Tamime Sitemizdeki Mevzuat başlığından ulaşabilirsiniz. Bu Tamimde,…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Madencilik alanında faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar, maden aramak ve işletmek için başta Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ve akabinde Maden kanununca belirlenmiş kurumlardan izin almak zorundadır.…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel ham madde kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı,…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Fıstık çamı (Pinus pinea), çamgiller (Pinaceae) familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye’de yayılış gösteren çam türü. Morfolojik özellikleri Gençken yuvarlak, yaşlı…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Türkiye’de badem yetiştiriciliğine olan ilginin son yıllarda giderek arttığı dikkat çekmektedir. Badem üretimiyle sadece meyve yetiştiricileri değil, yatırım danışmanları, doktorlar, bilgisayar uzmanları, fabrikatörler vb. tarım…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

Ceviz Türünün Biyolojisi: Bağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup bir çok meyve…

27 Şubat 2016 admin17 0 Comments

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan…