Ağaç Röleve Planlarının Hazırlanması

Ağaç Röleve Planı; Orman Kanunu ile Milli Parklar Kanununda bulunan alanlarda düşünülen mesire yeri ve orman içi dinlenme yerleri ile izin irtifaka konu olan yerlerde korunması gereken mevcut ağaçları ve diğer bitki çeşitlerini; gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu arazilerde bulunan, ilgili mevzuat gereğince korunacak ağaçların aplikasyonları yapılarak UTM 6 formatında koordinatları belirlenip detaylı olarak raporlanması ve çizim çalışmaları yetkili Orman Mühendisi tarafından yapılır.

Orman Kanunun 17. Madde izinleri kapsamındaki Hidroelektrik Santralleri, Rüzgar Enerji Santralleri, Termik Santralleri ve Nükleer Enerji Santrallerinin Şalt Sahasının Orman vasıflı arazisinin üzerine denk gelmesiyle mevcut ağaçların çap, boy ve koordinatları yazılarak ağaç röleve planı hazırlanması zorunludur.

Etiketler:

Yorumlar kapalı