Hakkımızda

MGB ECE ORMANCILIK 2007 yılında faaliyet hayatına başlamıştır. Cumhuriyetimizin bize gösterdiği ışık ve verdiği düşünce özgürlüğü, yurdumuzun güzelliklerinden aldığımız özgüven ve güçle yola çıktığımız ticaret hayatında, grup olarak önemli bir noktaya geldik. Ancak bu nokta, daima ilerletmemiz, daha uzağa taşımamız gereken, gelecek nesillere devredeceğimiz yeni bir atlama noktası olarak, bizlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Geçmişte görevini yerine getirenlerin bizlere bu ateşi bıraktığı gibi, biz de zirve dediğimiz yerde, bu ateşi gelecek nesillerin sinelerine işleyeceğiz. Onlar daha mükemmelini yapacaklar.

MGB ECE ORMANCILIK Ormancılık, madencilik, ağaçlandırma ve  Enerji yatırımları için proje üretimi ve yatırım danışmanlığı konularında stratejiler üreten, bilinen, aranılan, güvenilen, danışılan lider firma.

MGB ECE ORMANCILIK Sektörümüz ile ilgili hukuki ve teknik konularda çözüm üreten firma olarak. Yatırım yapan ve yatırımcı müşterilere yol gösteren şirket olmak.
Çağın gerektirdiği araç, gereç, donanım ve yazılımları temin etmek ve aktif olarak kullanmak.
Kalifiye personel istihdam etmek ve sürekli eğitimlerle kişisel ve teknik gelişimlerine destek vererek. Proje üretimi konusunda ilgili kamu ve özel sektörün çözüm ortağı olma amacımızdır. Müşteri odaklıdır; Müşterisi ile kararlaştırdığı projeleri hedefe ulaşıncaya kadar adım adım takip eder, karşılıklı sonsuz memnuniyet ilkesini esas alır. İş ortakları önemlidir; Projenin yerine getirilmesi esnasında her türlü mal ve hizmet aldığı özel ve tüzel kişiler iş ortaklarıdır.