Orman Haritalarının Sayısallaştırılması

Sayısal Harita : Taşınmazların köşe noktalarının, belirlenen hassasiyette ölçüm yapabilen aletlerle yapılan ölçümler sonucunda elde edilen koordinat değerleri ile yüzölçüm hesapları ve çizimleri bilgisayar ortamında bu sayısal değerlere göre yapılan haritalardır.

Orman işletme müdürlüklerinden almış olduğumuz sayısal olmayan meşçere haritalarının ve/veya orman kadastro verilerinin (A4) scanner vasıtasıyla tarama yapalır. Scanner ile sayısallaştırma yaparken, sayısallaştırma sorunlarının çözümlenebilmesi için karelaj nokta değerleri esas alınarak aynı doğrultuda olmayan ve mümkün olduğunca pafta alanını çevreleyen en az dört nokta kullanılarak affin dönüşümü yapılarak geçici sayısal değerler elde edilir.

Elde edilen geçici değerlere göre kadastro paftası ölçeğinde pafta yeniden çizdirilir. Bu çizim kadastro paftası ile karşılaştırılarak farklılık olup olmadığına bakılır, çıkan farklılıkların nedeni sayısallaştırma işleminden kaynaklanıyor ise yapılan sayısallaştırma yeniden gözden geçirilerek bu tür hatalar giderilir.

Geçici değerleri elde edilen parsel köşe noktalarının araziye aplikasyonu yapılarak zemindeki sabit sınırlara göre karşılaştırılması yapılır. Karşılaştırma sonucunda zeminde mevcut olan noktanın ölçümü yapılarak, elde edilen koordinatlar iyileştirilmiş koordinatlar olarak kabul edilir.

Meşçere Haritalarımız ve Orman Kadastro Haritalarımız uzman kadromuz ile sayısallaştırma yapılmış olur.

Etiketler:

Yorumlar kapalı