Home » Articles posted by admin17

Author Archives: admin17

Orman Haritalarının Sayısallaştırılması

Sayısal Harita : Taşınmazların köşe noktalarının, belirlenen hassasiyette ölçüm yapabilen aletlerle yapılan ölçümler sonucunda elde edilen koordinat değerleri ile yüzölçüm hesapları ve çizimleri bilgisayar ortamında bu sayısal değerlere göre yapılan haritalardır. Orman işletme müdürlüklerinden almış olduğumuz sayısal olmayan meşçere haritalarının ve/veya orman kadastro verilerinin (A4) scanner vasıtasıyla tarama yapalır. Scanner ile sayısallaştırma yaparken, sayısallaştırma sorunlarının…

Read More...

Turizm Tesisi

Turizm Tesisi Orman İzin Dosyası firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Read More...

Mülkiyet ve Yol Durumu

Arazide Yapılacak Çalışma ile Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması firmamız tarafından yapılmaktadır.

Read More...

Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.   Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman…

Read More...

Ağaç Röleve Planlarının Hazırlanması

Ağaç Röleve Planı; Orman Kanunu ile Milli Parklar Kanununda bulunan alanlarda düşünülen mesire yeri ve orman içi dinlenme yerleri ile izin irtifaka konu olan yerlerde korunması gereken mevcut ağaçları ve diğer bitki çeşitlerini; gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu arazilerde bulunan, ilgili mevzuat gereğince korunacak ağaçların aplikasyonları yapılarak UTM 6 formatında koordinatları belirlenip detaylı olarak…

Read More...

Rüzgar Enerji Santrali

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir…

Read More...

GSM Baz İstasyonu

Haberleşme hak ve hürriyeti Anayasa’nın 22. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Mobil iletişim hizmeti bir kamu hizmeti niteliğindedir. Hizmetin fiilen verilebilmesi amacıyla kurulması zorunlu olan baz istasyonları da kamu hizmetinin parçası durumundadır. Buna göre mobile iletişim hizmeti verilebilmek amacıyla kurulan baz istasyonları ve diğer şebeke unsurları yasaların teminatı altındadır. Mobil iletişim, baz istasyonlarının kurulması ve…

Read More...

Hidroelektrik Santrali

Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji santralleri genellikle barajların yanında kurulur; böylece hızla akan bir akar suyun ya da bir baraj gölünde birikerek yüksekten dökülen suyun enerjisi su türbinlerini, bu türbinler de elektrik üreteçlerini çalıştırır. Sistemin Çalışma Prensibi Hidroelektrik santraller, suyun potansiyel enerjisinin kullanılarak elektrik üretilmesi esas alınarak çalışmaktadır. Barajlarda depolanan su, yüksekten…

Read More...

Doğalgaz ve Petrol Arama

Doğalgaz Nedir? Bileşimi; Bir petrol türevi olan doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Metan gazı (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarından oluşur. İçeriğinde az miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğalgazın Doğada Bulunuşu Doğalgazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de…

Read More...

Enerji Nakil Hattı

Son yıllarda meydana gelen aşırı nüfus artışları ve teknolojik gelişmeler (elektrikli ulaşım, bilgisayar kullanımının artması, otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmeler vs.) üretilen elektrik enerjisinin kapasiteler üzerinde talebe cevap vermekle yükümlü kılmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gözlenen bu gelişmelere paralel olarak dünyadaki elektrik enerjisi tüketimi her yıl yaklaşık olarak %10 artış göstermektedir. Artan elektrik enerjisi…

Read More...