Diğer Faaliyetlerimiz

Orman Haritalarının Sayısallaştırılması

Sayısal Harita : Taşınmazların köşe noktalarının, belirlenen hassasiyette ölçüm yapabilen aletlerle yapılan ölçümler sonucunda elde edilen koordinat değerleri ile yüzölçüm hesapları ve çizimleri bilgisayar ortamında bu sayısal değerlere göre yapılan haritalardır. Orman işletme müdürlüklerinden almış olduğumuz sayısal olmayan meşçere haritalarının ve/veya orman kadastro verilerinin (A4) scanner vasıtasıyla tarama yapalır. Scanner ile sayısallaştırma yaparken, sayısallaştırma sorunlarının…

Read More...

Turizm Tesisi

Turizm Tesisi Orman İzin Dosyası firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Read More...

Mülkiyet ve Yol Durumu

Arazide Yapılacak Çalışma ile Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması firmamız tarafından yapılmaktadır.

Read More...

Ağaç Röleve Planlarının Hazırlanması

Ağaç Röleve Planı; Orman Kanunu ile Milli Parklar Kanununda bulunan alanlarda düşünülen mesire yeri ve orman içi dinlenme yerleri ile izin irtifaka konu olan yerlerde korunması gereken mevcut ağaçları ve diğer bitki çeşitlerini; gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu arazilerde bulunan, ilgili mevzuat gereğince korunacak ağaçların aplikasyonları yapılarak UTM 6 formatında koordinatları belirlenip detaylı olarak…

Read More...