Kategori: Enerji

Rüzgar Enerji Santrali

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 […]

GSM Baz İstasyonu

Haberleşme hak ve hürriyeti Anayasa’nın 22. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Mobil iletişim hizmeti bir kamu […]

Hidroelektrik Santrali

Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji santralleri genellikle barajların yanında kurulur; böylece hızla akan […]

Doğalgaz ve Petrol Arama

Doğalgaz Nedir? Bileşimi; Bir petrol türevi olan doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit […]

Enerji Nakil Hattı

Son yıllarda meydana gelen aşırı nüfus artışları ve teknolojik gelişmeler (elektrikli ulaşım, bilgisayar kullanımının artması, otomasyon […]

Rüzgar Ölçüm Direği

Rüzgar ölçüm direği RES kurulacak alanlarda fizibilite çalışmalarında kullanılacak ölçüm direkleri için gerekli izin dosyalarının tanzimi […]