Enerji

Rüzgar Enerji Santrali

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir…

Read More...

GSM Baz İstasyonu

Haberleşme hak ve hürriyeti Anayasa’nın 22. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Mobil iletişim hizmeti bir kamu hizmeti niteliğindedir. Hizmetin fiilen verilebilmesi amacıyla kurulması zorunlu olan baz istasyonları da kamu hizmetinin parçası durumundadır. Buna göre mobile iletişim hizmeti verilebilmek amacıyla kurulan baz istasyonları ve diğer şebeke unsurları yasaların teminatı altındadır. Mobil iletişim, baz istasyonlarının kurulması ve…

Read More...

Hidroelektrik Santrali

Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji santralleri genellikle barajların yanında kurulur; böylece hızla akan bir akar suyun ya da bir baraj gölünde birikerek yüksekten dökülen suyun enerjisi su türbinlerini, bu türbinler de elektrik üreteçlerini çalıştırır. Sistemin Çalışma Prensibi Hidroelektrik santraller, suyun potansiyel enerjisinin kullanılarak elektrik üretilmesi esas alınarak çalışmaktadır. Barajlarda depolanan su, yüksekten…

Read More...

Doğalgaz ve Petrol Arama

Doğalgaz Nedir? Bileşimi; Bir petrol türevi olan doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Metan gazı (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarından oluşur. İçeriğinde az miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğalgazın Doğada Bulunuşu Doğalgazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de…

Read More...

Enerji Nakil Hattı

Son yıllarda meydana gelen aşırı nüfus artışları ve teknolojik gelişmeler (elektrikli ulaşım, bilgisayar kullanımının artması, otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmeler vs.) üretilen elektrik enerjisinin kapasiteler üzerinde talebe cevap vermekle yükümlü kılmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gözlenen bu gelişmelere paralel olarak dünyadaki elektrik enerjisi tüketimi her yıl yaklaşık olarak %10 artış göstermektedir. Artan elektrik enerjisi…

Read More...

Rüzgar Ölçüm Direği

Rüzgar ölçüm direği RES kurulacak alanlarda fizibilite çalışmalarında kullanılacak ölçüm direkleri için gerekli izin dosyalarının tanzimi ve danışmanlık hizmeti. Rüzgar ölçüm istasyonları, ortam koşullarının müsait olması durumunda 2 gün içerisinde kurularak işletmeye alınabilecek pratiklikte, yurtiçi ve yurtdışı sevkiyatlara uygun ambalajlar ile sevk edilmektedir. HALATLI TİP DİREKLER TNA’nın EuroCode, IEC standartlarına ve MGM ölçüm tebliğine göre…

Read More...