Madencilik

Maden ve Rehabilitasyon Projesi

6831 sayılı Orman Yasası ve buna bağlı olarak çıkarılan 16.madde uyarınca Orman İdaresinden alınması gereken her türlü izin için proje ve dosya hazırlama ile bu dosyaların takip edilerek neticelendirilmesi firmamızın uzmanlık alanında yer alan işlerdendir. Maden arama  ve işletme, altyapı tesis, pasa, yol, rehabilitasyon projesi ve teknik rapor işleri . Firmamız  tarafından gerek iznin başlangıç…

Read More...

Maden Altyapı ve Tesisi

Madencilik alanında faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar, maden aramak ve işletmek için başta Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ve akabinde Maden kanununca belirlenmiş kurumlardan izin almak zorundadır. Bizler eğitimli kadromuzla, yatırımcının yer seçimi, arama dönemi ve işletmeye geçme sürecince Maden kanunca belirlenmiş çerçevede proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Başlıca hizmetlerimiz; •    Ruhsat Devir İşlemleri, •  …

Read More...

Maden Arama ve İşletme

Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel ham madde kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal ham maddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Maden yataklarının aranması, projelendirilmesi işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile…

Read More...